„4 dźwignie motywacji w praktyce”

„4 dźwignie motywacji w praktyce”

 

  • Profil firmy:

Producent części w branży motoryzacyjnej. Fabryka zatrudniająca około 200 osób w 2 lokalizacjach. Część większego koncernu międzynarodowego.
Młoda, prężna kadra zarządzająca. Doświadczeni pracownicy produkcji, duża rozpiętość wiekowa od 20-60 lat (różnica 2 pokoleń). Firma w ciągu ostatnich czterech lat przeszła dwie fuzje.

  • Problem:

Szef firmy zauważył utrzymujące się od dłuższego czasu, małe zaangażowanie podwładnych w pracę, rutynowe wykonywanie czynności, nieustające narzekanie na warunki pracy, narzekanie na szefostwo, poczucie niedocenienia pracowników (mimo podwyżek płac w ubiegłym roku), powtarzające się błędy. Firma wprowadziła zasady Kaizen i nagrody finansowe za innowacyjne pomysły, lecz pomimo tych zabiegów pracownicy nie stali się bardziej entuzjastyczni czy zaangażowani.

  • Sposób rozwiązania:

•    spotkanie strategiczne z kadrą zarządzającą w celu ustalenia wizji współpracy i rozwoju pracowników oraz kierunków rozwoju firmy.
•    cykl spotkań /warsztatów pt. Interesy i potrzeby z  przedstawicielami kluczowych „grup interesów” w firmie z każdego poziomu pracowników.
•    Praca z liderami grup nad rozwiązaniami w obszarze usprawnień i potrzeb w zakresie komunikacji, wdrażania zmian, usprawnień technicznych, wypracowania dobrego systemu motywacyjnego, etc.
•    Monitorowanie prac nad wdrożeniem wypracowanych rozwiązań przez zewnętrznych konsultantów przez 12 miesięcy
•    Cykl szkoleń dla kadry zarządzającej w zakresie budowania zespołu oraz przywództwa

  • Rezultaty:

•    Wypracowany system motywacyjny, który jest akceptowany przez pracowników i kierownictwo (system premii i nagród za m.in. „człowieka z inicjatywą”, pracownik miesiąca, pula nagród i premii w gestii brygadzistów, szefa produkcji, etc.)
•    System komunikacji wizualnej do komunikowania zmian i zgłaszania „usterek”
•    Narzekanie zastąpiło w dużej mierze szukanie i proponowanie rozwiązań, w obszarach, na które poszczególni pracownicy mają wpływ. Pracownicy w swoich zespołach szybko „pacyfikują narzekaczy” i nie dołączają się do „marudzenia”
•    Zalecenia dla osób zarządzających zespołami w zakresie motywowania (4 dźwignie motywacji – być wysłuchanym, docenionym za wkład, mieć wpływ i widzieć sens swojej pracy i swojego miejsca w firmie)

Created by admin | 2 listopada 2017 | all