Szkoła Clean Coaching

01

KALENDARZ SZKOLEŃ

2024

02

PROGRAM SZKOLEŃ

SZKOŁA CLEAN COACHING

Cel –  poznanie spectrum technik clean jako bazy do zbudowania procesu

Czas realizacji: 2 dni

1. Mapa procesu. Poznanie struktury i założeń procesu Clean Coaching.

2. Puzzle: rozkładamy proces clean na czynniki pierwsze:)

 • język – konceptualny, sensoryczny, metaforyczny
 • pytania clean language
 • składnia clean – triangulacja
 • bactraking
 • głos: modulacja i tempo, oddech (rytmy umysłu alfa, beta)
 • zooming
 • używanie rysunku/kart/symboli

3. Trening budowania symboli

4. Rozpoznawanie asygnat/wskaźników w procesie Clean (pojęcia vs obrazy, tempo, gesty, oddech klienta) oraz kierowanie uwagą klienta i stwarzanie przestrzeni do wglądu.

5. Wstęp do modelowania symbolicznego.

Cel –  poznanie spectrum technik clean jako bazy do zbudowania procesu

Czas realizacji: 2 dni

1. Przestrzeń klienta a przestrzeń coacha. Praca w triadzie dysocjacyjnej.

2. Kontraktowanie procesu Clean z klientem. Dobre praktyki.

3. Coach jako puste naczynie – praca strukturą a nie ciekawość znaczeń klienta.

4. Podążanie a kierowanie w procesie clean.

5. Trening pracy z aspektami: PRC – praca z celem procesie Clean.

6. Budowanie pejzażu metaforycznego

7. Wektory w procesie Clean. Szukanie warunków do zmiany i wprowadzenie do pracy „ze źródłem”

Cel –  modelowanie symboliczne i projektowanie zmian

Czas realizacji: 2 dni

1. Pejzaż metaforyczny. Praktyka

2. Modelowanie: symboliczne- wprawianie w ruch metafory personalnej.

 • Praca z wektorami.
 • Praca z warunkami. Negocjacje w modelowaniu symbolicznym.
 • Praca z relacjami.
 • Modelowanie zmian w pejzażu metaforycznym klienta.
 • Praca ze „źródłem”
 • Modelowanie w obszarze tożsamości (technika ósemki)

3. Praktyka. Studium przypadków klientów.

4. Praca zdalna z klientami. Co warto a czego nie.

5. Wprowadzenie do pracy ze schematami oporu.

Cel –  rozpoznawanie schematów oporu i konstruowanie metafory schematu

Czas realizacji: 2 dni

1. Grupy strategii/schematów oporu. Identyfikacja.

2. Struktura przejścia z modelowania symbolicznego do metafory schematu i „praca na 2 piętrach”

3. Kotwiczenie zmian i sposoby używania techniki „ósemki”

4. Praktyka, praktyka.

5. Praca „w akwarium” i grupowy mentor- coaching.

CLEAN COACHING DLA ABSOLWENTÓW

Cel –  poznanie techniki pracy z zespołami w sytuacjach: budowanie zespołu, rozwijanie zespołu pomaganie zespołowi przejść przez kryzys, konflikt w zespole

Czas realizacji: 3 dni

1. Poznanie struktury pracy z zespołami – protokół BAZA

2. Stawianie TEZY do pracy z zespołem.

3. Modelowanie symboliczne i tempo w pracy z zespołami (rytm alfa i beta)

4. Budowanie symboli i syntetyzowanie w procesie grupowym

5. Praca z przestrzennymi aspektami – TERAZ – WIZJA

6. Warianty pracy z zespołami: nowy zespół, zespół w kryzysie, konflikt w zespole

Cel –  poznanie zasad mediacji z parami w związkach, rodzinami, współpracownikami, innymi interesariuszami np. klient producent w sytuacji konfliktu

Czas realizacji: 2 dni

1. Poznanie zasad pracy w procesie mediacji z parą w konflikcie.

2. Kontraktowanie mediacji w metodyce Clean Coaching.

3. Wybór tezy a wypracowywanie tematu do pracy z klientami. Dobre praktyki.

4. Proces modelowania symbolicznego z parą interesariuszy.

5. Wypracowywanie rozwiązań z parą intersariuszy.

6. Ustalenia końcowe i „zadania domowe”

Cel –  zastosowanie inner space w integracji zmian dotyczących ról osobistych i zawodowych oraz odkrywanie nieświadomych aspektów tożsamości i strategii realizacji ról

Czas realizacji: 2 dni

1. Praca z przestrzenią wewnętrzną. Mapowanie aspektów tożsamości w ciele.

2. Modelowanie symboliczne w pracy nad konsolidacją ról.

3. Technika „ósemki” w budowaniu relacji i integracji różnych aspektów JA.

4. Warianty pracy z klientami.

5. Pułapki w procesie: praca ze schematem np. „wykluczające się „role (np. matki i partnerki; ojca i szefa), kontaminacje ról (szefowa jak matka, itd)

Cel –  nauka modelu Clean space w pracy indywidualnej. technika , wspomagająca proces coachingowy, pozwalające przekraczać bariery mentalne i „uruchamiać” informacje i zaufania do sygnałów z ciała

Czas realizacji: 2 dni

1. Zasady modelu pracy ze zbieraniem informacji w przestrzeni zewnętrznej

2. Polecenia i intencjonalne używanie głosu w prowadzeniu klienta w sesji

3. Model Clean Space

4. Samo-porzadkowanie się wiedzy. Iteracje w procesie.

5. Lądowanie i wdrożenie.

Cel –  nauka modelu EK, szczególnie w pracy nad nowym projektem, pomysłem biznesowym, zmianą kierunku kariery

Czas realizacji: 2 dni

1. Zastosowanie EK i mapa procesu.

2. Organizacja wizualna projektu. Zasady.

3. Retrospektywa – kamienie milowe KOS i KOP 🙂

4. Poszukiwanie źródeł siły i motywacji

5. Analiza systemu jako obszaru wsparcia projektu

6. Synteza i konstrukcja projektu

7. Plan działania i modelowanie symboliczne

03

BAZA WIEDZY

Recenzja Robert Zych

Od wielu lat w Polsce cieszy się popularnością koncepcja rozwoju przywództwa sytuacyjnego Paula Hersey'a i Kena Blancharda . Zakłada ona elastyczność stylu zarządzania w zależności...

Empatia systemowa

Empatia systemowa? co to takiego? Często sama synchronizacja w zarządzaniu i dbanie o płynność procesów we współpracy to za mało.. i co wtedy? Ważne się...

Turkusowe organizacje /coaching week

Nowy a może bardzo naturalny paradygmat przywództwa? Przywództwo wyłania się z relacji między członkami organizacji, którzy wspólnie interpretują otoczenie i reagują na zmieniające się warunki....

Recenzja Robert Zych

Od wielu lat w Polsce cieszy się popularnością koncepcja rozwoju przywództwa sytuacyjnego Paula Hersey'a i Kena Blancharda . Zakłada ona elastyczność stylu zarządzania w zależności...

Empatia systemowa

Empatia systemowa? co to takiego? Często sama synchronizacja w zarządzaniu i dbanie o płynność procesów we współpracy to za mało.. i co wtedy? Ważne się...

Turkusowe organizacje /coaching week

Nowy a może bardzo naturalny paradygmat przywództwa? Przywództwo wyłania się z relacji między członkami organizacji, którzy wspólnie interpretują otoczenie i reagują na zmieniające się warunki....

+48 605 999 821
ul. Sokoła 1/77 60-644 Poznań

NIP 889-119-97-33

COACH@BOZENAGRABOWSKA.PL