REFERENCJE

Pani Bożena dysponuje szerokim wachlarzem umiejętności i narzędzi coachingowych, co zapewnia rzetelność, elastyczność i skuteczność wsparcia, zwłaszcza podczas realizacji projektów dla grup  o bardzo zróżnicowanych oczekiwaniach i doświadczeniach zawodowych.

Dawid Smółka Way 2 sp.z o.o. W-ce prezes zarządu

Coaching pomógł mi zmienić optykę i zobaczyć, jak wiele działań w organizacji, w biznesie, czy też w sprawach inicjatyw i kreatywności w codziennej pracy opiera się o zasady, które można by porównać z podstawowymi prawami fizyki.  Jestem inżynierem i ważna jest dla mnie systematyka spraw i zjawisk (…) Żeby to zobaczyć – trzeba współpracować z Dobrym Coachem. Uwierzyłem (…), choć z natury jestem sceptyczny. Dodało mi to odwagi(…). i zainspirowało to mnie do stworzenia nowej, bardzo innowacyjnej firmy, której bez coachingu nie miałbym odwagi założyć ani zaczynać w wieku 45 lat. (…) Pani Bożena Grabowska jest coachem, który oprócz wiedzy i warsztatu zawodowego posługuje się ogromnym taktem i inteligencją, której można tylko zazdrościć. (…) Pomogła także kilku z moich przyjaciół, którzy z zawodowych pułapek „powychodzili na prostą”…

Wojtek. Inżynier z 22- letnim doświadczeniem zawodowym. Od roku na nowej satysfakcjonującej emocjonalnie drodze zawodowej. Gotowy do rozmowy telefonicznej z ewentualnymi zainteresowanymi.

Seria szkoleń i coaching przeprowadzony przez Panią Bożenę przyniósł odczuwalny dla firmy Teralan efekt w postaci poprawy komunikacji i współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi w spółce co znacznie wpłynęło na efektywność pracy

Terlan S.A. Prezes Zarządu Marek Borkowski

…przy realizacji jednego z projektów strategicznych zetknęłam się z metodą Clean Coaching (…) to co mnie ujęło, to że grupa pracowała w bezpiecznych warunkach, wolnych od wzajemnych oskarżeń, maksymalnym otwarciu na potrzeby swoje i organizacji (…) to jedna z najbardziej partycypacyjnych i integracyjnych metod wspierających zarządzanie zmianą (…) to jest kolejny projekt prowadzony przez Bożenę, dzięki któremu organizacja przechodzi na poziom myślenia systemowego i procesowego w każdym swoim obszarze…

Dr Małgorzata Kluska-Nowicka Projekt Menedżer, wykładowca WSB

Jest osobą, która bardzo wnikliwie analizuje potrzeby szkoleniowe organizacji, a następnie z ogromnym wyczuciem działa realizując wyznaczone cele i zadania (…)
Szeroka wiedza z zakresu biznesu, zasad funkcjonowania organizacji, psychologii grupy, psychologii relacji, i systemowe spojrzenie to cechy, które ewidentnie wyróżniają Panią Bożenę.

Mirosław Czarko Wasiutycz - Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. .

Pani Bożena Grabowska prowadziła projekt dotyczący poprawy komunikacji i współpracy oraz motywacji w zespole (…) pracowała nad wdrożeniem nowego stylu zarzadzania by wzmocnić motywację i kreatywność (…) współpraca ta przyczyniła się do wielu pozytywnych i zauważalnych zmian w firmie

Elester PKP Sp. z o.o. Tomasz Bednarkiewicz Prezes Zarządu , Dyrektor Naczelny

Proces coachingowy realizowany z Bożeną, dał mi nowe spojrzenie jak motywować i prowadzić mój zespół aby był zaangażowany w osiąganie celów. Szczególnie cenię u Bożeny pracę na konkretach i bardzo trafną analizę wyzwań, jakie stoją przede mną. (…) zawsze wymaga określenia bardzo konkretnych celów, co gwarantuje skuteczność i efektywność realizowanego procesu….

Johnson&Johnson Vision Care Polska, Paweł Hajduga, Dyrektor Handlowy

Mrs. Bożena Grabowska was my personal coach in 2013. I really enjoyed working with Bożena over all executive coaching sessions we had.
Very professional approach, well prepared, addressing essence of my, as a customer, needs as well as very good listening and hearing competencies are just examples of key values  BoŜena was successfully bringing into the coaching sessions.
It is worth mentioning that Bożena was so flexible that she was able to switch from coaching into mentoring whenever required.
I very much enjoyed receiving summary of key take-aways that I was getting from Bożena after each session.
Based on my experience from working with Bożena Grabowska I do recommend her valued services.

Wojciech Skrudlik ; Head of MAN Accounting Center

..jako firma Plastic Omnium Auto Sp.z o.o. współpracujemy z Panią Bożeną Grabowska od 2014 roku. Korzystamy z usług szkoleniowych, coachingowych i konsultacji w zakresie szkoleń menedżerskich dla naszej kadry wyższego i średniego szczebla zarządzania…Pani Bożena wspierała nas też w zakresie tworzenia systemu motywacyjnego oraz zakresie mentoringu i coachingu dla wyższej kadry menedżerskiej.. we współpracy z P. Bożeną cenimy profesjonalizm i zaangażowanie, każde spotkanie szkoleniowe jest ciekawym doświadczeniem, które pozostawia pozytywny niedostyt wśród uczestników…
Natalia Kupka Specjalista ds Personalnych i Administracji

Natalia Kupka Specjalista ds Personalnych i Administracji

Pani Bożena Grabowska zrealizowała dla kadry kierowniczej oraz dla wybranej grupy pracowników Urzędu Gminy Suchy Las cykl szkoleń podnoszących umiejętności w zakresie zarządzania zespołem oraz budowania właściwych relacji w zespole (…)

Pani Bożena Grabowska potrafi pobudzić słuchaczy do otwartości i zaangażowania w omawiany temat. Uczestnicy zajęć podkreślali, że sposób przedstawiania zagadnień będących tematem szkolenia, pozwala na wykorzystanie nabytej wiedzy zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym.

…możemy polecić panią Bożenę Grabowską jako bardzo dobrego trenera, oraz rzetelnego i odpowiedzialnego partnera (…)

Joanna Nowak Sekretarz Gminy Suchy Las

Pani Bożena Grabowska jako coach i trener biznesu współpracuje  z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu od 2013 roku
Pani Bożena współpracuje w zakresie szkoleń kształcących umiejętności menedżerskie zarówno dla menedżerów WSB w Poznaniu jak i studentów studiów podyplomowych.
Szkolenia obejmowały zakres: komunikacji menedżerskiej, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów i mediacji, budowania zespołów, umiejętności facylitacji zespołów jak i Agility Leadership.
Pani Bożena wykazała się profesjonalizmem i elastycznym podejściem do potrzeb szkoleniowych  uczestników, dostosowując metody pracy w celu zmaksymalizowania osiągniętych przez nich korzyści. Wykazała się wysokimi umiejętnościami trenerskimi, empatią i wysoką orientację na realizację założonych przez klienta celów, co sprawiło że uczestnicy z uwagą i zaangażowaniem przyjmowali przekazywaną wiedzę. Warsztatowy charakter szkoleniowy pozwolił na zdobycie praktycznych umiejętności.
Bez wątpienia mogę polecić Bożenę jako sprawdzonego i godnego zaufania trenera i coacha, każdy uczestnik warsztatów oraz sesji indywidualnych przez nią prowadzonych będzie pod ogromnym wrażeniem unikalności i jakości tych spotkań.

dr Magorzata Kluska - Nowicka Wicelkanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Kontakt

+48 605 999 821
ul. Sokoła 1/77 60-644 Poznań

NIP 889-119-97-33

COACH@BOZENAGRABOWSKA.PL