Clean coaching – dźwignia do zmiany

Clean coaching – dźwignia do zmiany

Clean coaching  – dźwignia do zmiany!

W jaki sposób zmotywować ludzi, aby byli zaangażowani i brali odpowiedzialność za swoją pracę? Odpowiedzią są często skomplikowane systemy motywacyjne płacowe i pozapłacowe. Są one potrzebne, tylko niewystarczające. Innym pytaniem jest: czy można kogoś zmotywować? To, co może na pewno zrobić każda organizacja, to stworzyć odpowiednie warunki, w których może zaistnieć wewnętrzna motywacja na poziomie jednostki. Warto zadać sobie też kluczowe pytanie: po co tworzyć takie warunki, w których powstaje automotywacja?

Na przełomie ostatnich lat i w związku ze zmianami gospodarczymi podejście do rozwoju zmienia się. Zastanawiamy się, jak to zrobić, aby „szkolenia” były nie tylko efektowne, ale i – jeśli nie prze- de wszystkim – efektywne. Tak, aby celem było przełożenie na konkretne efekty, a nie tylko na po- ziom zadowolenia uczestników, który często nie ma nic wspólnego z praktycznym zastosowaniem. Równie ważne jest to, by kadra menedżerska była zaangażowana w zmianę, a pracownicy czuli się wewnętrznie zmotywowani do zastosowania nabytej wiedzy, kompetencji itd. Dosyć często występuje brak połączenia „działań rozwojowych” z celami biznesowymi firmy i uwzględnieniem motywacji jednostki. Konkludując – najczęściej rezerwy ukryte są w ludziach, którzy z jakiegoś powodu nie mogą lub nie widzą sensu, aby je wykorzystać – brakuje motywacji.

Czytaj więcej (PDF)